Rókapali új élete...

Az öreg róka újfent éltre kel..

Asszem dáthás lettem....

Tegnap megint elébb járt a pofám mint köllött vóna. Mert ugyi aztat írtam tegnapi bejegyzésemben,hogy az égadta világon nincs semmi bajom. Erre tessék itten van rajtam a nyavala. Két akkor csúz éktelenkedik a számon,mint öreg Róza néni orrán a bibircsók. Ráadásul fájnak is rendesen. Ez  is ölég lenne bajnak, de kiütközött rajtam valamiféle megfázás is.. Tüsszögök meg folyik a nózim. Tüsszögésrű eszembe jutott amit illenkor mondani szoktam. ...Azért tüsszögök mert allergiás vagyok a csúnya nőkre és bizton a ház előtt sétált el egy kettő. Igaz másik mondásommal meg egyenesen szembe köpöm magam,mármint a fentebbi állításomhoz képest...mert az meg úgy hangzik. Csúnya nő nincsen csak kevés ital. Ebben van is sok igazság ,mert alkoholos mámorban még én se láttam olant csak szép és kívánatos fehérnépeket.

Elkezdett kaparni a torkom is. Nem lesz ennek jó vége! Itt a nyár a meleg én meg majd az ágyat nyomjam a forróságban? ÁÁÁ az ki lesz csukva mint opció mert mostanában annyi a munka mint egen a csillag. Sosem érünk a végire, ráadásul még az idő is szórít minket. Másfelől meg nem kezdhetem az új munkahelyen úgy a munkát, hogy beteg vagyok. Nem nem kedves olvasóm itten nep köpöm szembe előző állításom a munkára vonatkozóakat ,csak arra célzok,hogy megváltozik a munkaadóm meg a státusom hamarosan. Jobb nem lészen mert mingyárt  két főnökkel több lesz ,melősbú meg majdnemhogy kevesebb. Emiatta van bennem néminemű félsz meg aggodalom de talán lészen valamiféle haladás is minálunk. Nem a fizetésre gondulok mert az máris javút valamicskét,hanem a technikára, javításokra meg fejlesztésekre itt ott. Itten eszembe jutott kedves vót kollégám mondása.Ne carjá be,majdcsak lészen valahogy! Vagy sehogy!

No!

Meggyüttem! Meg vótam halva,legalábbis ami a lélekbéli dúgokat illeti.Most se sokka jobb a helyzet de legalább eszembe jutott ez a blog.No nem köll megijedni mert kutya balom nem vot nem van és nem lesz csak egyszerűbb ráhozni mindenkire a frászt mint bevallani a feledékenységem.Ez kérem a korral együtt jár. Mondhatik nékem akármit az orvos, hogy szedjek ezt meg azt, tapasztalásbó tudom, hogy nem segít semmiféle flancos nevű pirula abba, hogy visszahozza mindazt ami leépűt, leamortizálódott a hosszú évek alatt. Bár ha pénzem vóna rengeteg akkor talán meg tudnék fijatalonni. Nemrég arrú óvastam, hogy fijatal emberek vérivel lehet az öreg testet regenerálni. Tuggyátok mi jutott errű eszembe? Hát persze, hogy a vámpírok, modernebb formában.
Egyébiránt  az égadta világon semmi említésre méltó dolog nem történt vélem mostanában. Evagyok szépen mint befőtt a stelázsin.Néha ugyan lóg a fejem mint a gipszkecskének,de nem a bánattú hanem mert húzza lefele a rengeteg ész ami benne van! :D Azé van jó dolog ebben a lassú öregedésben. Példáú az is, hogy ténsasszony egyre gyakrabban szó nékű hagyja ha leülök a nagy fa alá pihenni olyan időben amit ő már vagy  még dolog időnek vél. No meg egyre kevésbé gyötör a féltékenységive mert azt hiszi nincs mán akkora ingerenciám a szebbik nem felé. Vagyon igazsága,persze, hogy vagyon de azért nem teljesen.Mert ugye a szomszéd nője mindig ződebb. Akarom mondani kívánatosabb! Ez pediglen örök igazságossága az életnek. Ami pedig kívánatos az potenciát varázsol oda ahun már lankadóban van.Persze nem örök időkre meg úgy mint ifjonti korban de megteszi a magáét no!

Egyedű marattam....

Adjon Isten mindenkinek magához  illő szép estét. Az enyim szép! Mit szép csodaszép! Több oka is vagyon a szépségének. Első és legfőbb  az,hogy facér vagyok mátú. Evátam a ténsasszonytú! No nem örökre csak pár nap erejéig, de ez nékem felér az örökkévalóságga. Magyarán szinli lettem. Ezt a furmányos szót mire megtanútam értelezni anno.  De hagyjuk,Nem akaorm csillogtatni negatív észbeli képességeimet. Aki óvas úgyis tuggya nem vagyok bővinek az értelemnek.Pontosabban az okosságnak. Az okoskodásnak annál inkább de abbú nem lészen több fizetés vagy jobb munka.. Inkább a fordítottya tőrténik ha sokat okoskodom. Megkapom a szaros munkákat amit senki se csinál szívesen.  Hogy miért is utazott e a ténsasszony? Ez kéremszépen már fajdalmasabb dolog , ugyanis a nagyobbik gyerek betegeskedik oszt a héten  tükörözik meg az alfelit. Fél szegényem, hát hogyne féne mikoron  öléggé fájdalmas beavatkozásrú van szó másfelől meg oda a férfiúi büszkesége mivel erőszakot tesznek rajta.... Szóval hozzá utazott el életemnek párja, és hagyott magamra idehaza.  Arra gondúhattok kedveskéim, hogy nem törődöm a gyerek bajáva, fájdalmáva. Ez tévedés mert munkál bennem is az ideg meg az aggodalom miatta...de az agódásnak is megvagyon az ideje.Majd belelépek akkor a folyóba ha már a partján állva nem lesz más választásom. Má megen de bölcset tuttam mondani.

Szépsége még ennek az estnek az ,hogy élvezhetem végre a csendet ami egyenes következménye az első örömforrásnak. Emehetnék lazán a kocsmába is vedeni ,de bévallom valahogy nincs kedvem hozzá mán hónapok óta. Itthon iszogatok de meglepő szolídságga, és mértékletességge. Minap mán azon gondúkodtam, hogy ha valaki odaadná egybe mindazt a pízt amit pijára kőtöttem igencsak szép summa ütné a markomat.Nézhetném edögűve a tévét is de mán az se érdekel. Kinőttem azt is mint legutóbb a pizsamám. Kéremszépen aztat úgy kinőttem mint csecsemő a pelenkát.. Erősen szorított deréktájba.  Ekeztem hízni mint Micike az ólban. Jövő tavassza majd még éngöm bök meg a böllér véletlenű nem a Micit.
Most letészem a lantot ,eldobom a pennát és elballagok kedves Petta barátomhoz mert régen vótam nála. Tegnap vót egy napja.Van mit megbeszéni. A világnak dúgait,meg az USA elnőkválasztását....:))
Hát legyen szép estétek kedveskéim oszt időbe feküggyetek le... :)

Cseresznye szezon....

Khm,khmm.. Krákogok erősen mert  félrement az utolsó falat a gigámon. Talán a ténsasszony kedves kívánta félre, tán valaki más .Mondjuk semmi jelentősége nincsen ki kívánta nékem aztat,hogy az utolsó falat kóbász félremenjen. Magyarán cigány útra. Egyszerúen sietősen kaptam bé aztat a karikát ,mert hítak az ablakon bekiabáva,hogy siessek a kocsmába. Én balga meg amennyire kedvelem (kedveltem) az italt no meg mindég éhes vagyok a legfrissebb hírekre szinte rohantam kedves cimborám Lóba..ó Tóni után. Hogy mirét illetjük lóba..ónak? Hát csak azért mert ollan magas ,hogy egyálló helyében fölérné a sárló kancát. Persze semmi sértő nincsen ebben mert régtő fogva vagyunk mi kérem amollan testvérfélék. Nem vér szerint össtzekötve hanem az alkohol  közös szeretete és annak együtt való élvezete tett minket testvírré. Bár mostanában ez sem ájja meg a helyét mert az emút időszakba ha be is evett a rossebb a kocsmába csak rövid időre és csakis üccsire,mert nem igazán kívántam az alkoholt. Rám íjesztett a doki,hogy ekezdett erősen nagyobbodni a májam..oszt ha nem állok le akkor hamarosan gyön értem a kaszás oszt akkor hiába a 150 évre tervezett élethossz ,még 70 se lészen belőle. Ez rendesen nyomott a latba, hogy ehaggyam az italt. Nem mondom,hogy könnyű megállni ha hírekre szomjasan bemének a kricsnibe, hogy ne éljek a cimborák által felkínált ingyen pijáva..de az ital szereteténé kérem erősebb bennem a gyors haláltú való félelmem. Még akkor is  fosok ha tudom, hogy a halál csak kezdete valami újnak, tán egy más életnek. ( Sok illen bölcsességre tettem szert az interneten etőltött most már számosnak mondható év alatt.) Inkább maradok itten ezen a szép kerek világon ameddig csak lehet. Ráérek aztán megtudni , hogy az igazság valóban odaát vagyon é? Érik a ropogós cseresznye de ollan kukacos, hogy tán egyetlen "töketlen" cseresznye sincs azon a nagy fán. Ettő függetlenű rájárok naponta többször is mert a gyümölcs az gyümölcs és teljesen bijó.  Viszont idén mán a meggy is rendesen megfiűsodott ,akarom mondani kukacos lett. pediglen illent amióta lukas a hátsó felem még nem láttam,nem tapasztaltam. Máma hallottam valahun valamellik tévébe,hogy amit bionak mondunk se ollan mint az igazi bijo mert hibádzik mán a fődbű mindenféle elem,ásvány,meg tápanyag.  Eztet kérem teljes mértékben értem és efogadom ,mert hijába zabálom a cseresznyét ,almát dijót,meg mindeféle gyümölcsöt a maga idejibe nem tartalmaz annyi erőt mint régen. Öreg szülém meséte mindig. mikoron gyerekek vótak vagy mán fiatal felnőttek evótak fél napot vagy egészet gyümölcsökke. Magyarán vót  ölég nafta az akkori terményekbe. Itten megköszönöm az EU hathatós segítségét amiért mán nem hordhatom ki a ganajt a fődemre.Azaz kihordhatnám a megfelelő számú papíros megléte esetén..de csakis megszabott időben, megszabott útvonalon.. Ba..zák meg.  Most fogom a kalapom oszt szépen ebúcsúzom itten. Persze csak annyi időre amíg nem lészen megint ihletésem az íráshoz.

Telefon ami sosincs meg....

Minek van néked telefonod te  vén lókötő ha sose veszed föl ,meg mindenhol elhagyod? Így szólott ma hozzám Colos barátom mikor visszahozta a pár napja elhagyott telefonom. Való igaz sose veszem föl ha hínak ! Egyszerű oka van annak. Nem viszem magammal se az állatok közé se a darálóba. Előbbinél megíjeszti a marhákat mikor közöttük állok a második esetben meg úgyse hallom ha hínak a daráló erős hangjátú. másfelől meg csak poros lenne. Amióta eterjedtek kis hazánkba ezek a mobilfonok azóta nékem is mindég van. Sose vót új meg asszem sosem lészen már új telefonom. Mindig a gyerekek levedlett telefonjait örökülöm meg. Nékem megteszik mert nem létfontosságú  se hogy új legyen meg az se hogy egyátalán legyen. Aztat vallom aki akar az megtalál otthon.. aki meg beszélgetni akar vélem az megkeres a skypeon. Bár erre meg évek óta nem vót példa. Esetleg megtalál itt ott a virtuális térben. Ha a telepeken van gond akkor meg kivárom amíg meggyön a főnököm oszt néki elmondom a bajokat,vagy átal ballagok a füvesekhe oszt ekapom egyiket,hogy híjja a főnököt. Itthon más a helyzet mert ugyi a ténsasszonynak is van régóta tán régebb óta mint nékem oszt ő kedveli az azon való hosszú beszélgetéseket. Nem is értem hogyan lehet órákat beszélgetni úgy hogy nem látja az ember gyereke aztat akive beszélget. Nékem köll a mimika ahhoz ,hogy teljes értékű legyen egy normális beszélgetés....

Megyen az EB  de bevallom éngem egy inciripincirit se érdekel a foci. Az se, hogy hazánknak fiai sok sok idő után odakint vannak és első meccsüket megnyerték. Most aztán rám zúdíthatjátok a világ minden mocskát, hogy nem vagyok hazafi meg mittom én micsoda de leszarom a focit az összes versenysporttal egyetemben. Ez mán nem sport meg nem verseny hanem biznisz.

Vagyok,csak úgy...

Csak vagyok itten magamba a gép előtt ücsörögve oszt azon agyalok,hogy nem agyalok semmin. Eccerűen ollan üres lettem mint a konzervesdoboz amibű kiettem a konzervet. A régi hirtelen gyött jobbná jobb gondolatok úgy etüntek a fejembű mint a kámfor. Másfelől meg kéremszépen más sincs rendben vélem. Mostanában nem dobogtatja meg a szívemet egy egy női domborulat látványa, de még a kocsma se vonzza a lábam no meg a gigámat. A mútkor megátam a templom előtt oszt azon morfondíroztam, hogy bemegyek meggyónom a bűneim meg jó útra térve minden nap ejárok misére. Aztán mégse tettem meg azt az első lépést mert ugyi a hidegrázás mind a templom hűvösétől mind a papunk kenetteljes beszéditő megmaradt bennem és azonmód jelentkezett is ,ahogy rágondútam a templomra.. Nem igazán a hitte vagyon bajom mert hinni köll. Az kérem bele vagyon építve az emberbe...De csuhásoknak nem hiszek ahogy annak a vidám vasárnaposnak se ..Hát kérem az annyit nyökög ahogy beszél, hogy ,hogy sokat no. A sok ember meg áhítattal lesi mintha ő lenne a messiás. Miben hiszek hát akkor? Ez jó kérdés még tőlem is. Efogadom asszem Isten teremtő erejét de eztet leginkább odakint érzem a fák alatt megállva... hagyva, hogy átjárja bensőmet az erdő szelleme...hogy egy legyek vele. Itten eszembe jutott egy régi film minek a címe volt az hogy Erdő szelleme. Ronda horror vót de legényesen végignéztem anno. Aztán később mégeccer de akkora mán inkább a gagyisága fogott meg. De hun is tartottam a gondolatta? Ja hogy nincsen ahogy semmi más se nincsen bennem mostanság. Ez mán a vég kezdete lenne? Esetleg a teljes ebutulásé?  Azért van egy dolog ami így úgy érdekel még. A kedvenc napilapomba mindég megfejtem a sudokut. Többnyire sikerre ,de néha nem. Ép testben lélektelenül élek.. Asszem ez a helyénvaló megnevezése mostani cseppet se szívderítő állapotomnak.

Dúgok amik velünk megestek....

Aggyon Isten atyámnak fiai és lányai! Nagy oka van annak, hogy rávettem magam az írásra. Ahogy mán valamellik posztban megemlítettem  a ténsasszony imádja lájkóni és megosztani a nyereményjátékok felhívásati. Mindég kinevettem mert én még sohasenem talákoztam ollanna aki nyert vóna valamit . A minap este gyön a kedves a kis tablettjéve, hogy nézzem mán meg millen "levelet" kapott meg merje é nyitni vagy mifene. Má mé ne mernéd mondottam néki és kivettem kezéből az ipad-et és megnyitottam én magam azt a levelet. Oszt azonmód pofára is estem mert a kedvesemmel közölték, hogy  megnyerte valamellik bútorbolt által meghirdetett szekrénysort. Hát kérem vót nagy öröm mert a gyerekek ahogy kőtőztek vitték magukkal a szekrénysorunk dirib darabjait. Melliknek éppen mellikre vót szüksége. A legjobbkor gyött ezen nyeremény. Kicsit régebbi típusú dizájn és használt de echte német. Másfelő meg ingyé aggyák hát mindenképpen ehozzuk, majd a jövő héten. A héten akartuk de  a telefonos egyeztetésen megkértek arra, hogy a jövő héten menjünk el érte.. Megyünk az mán tuti biztos.

Másfelöl meg az égadta világon semmi nem történt velem. Hacsak az nem, hogy a minap rendesen összeszólakoztam a főnökömme. Nyugodt ember vagyok kérem ,de ha jogtalanú és teljesen igazságtalanú baszogatnak bizony bennem is elszalad a rinaldó oszt kiengedem a hangom. Eztet tettem a minap is főnököm legnagyobb elképedésére....Mostanra úgy vagyunk mint a borső meg a héja ahol a borsó a tálba kerűt a héja meg a jobbik esetbe a tíkok elé és nem a ganéra. Szóva és tettel csak a legszükségesebbeket beszélgetünk.. Ja vót minálunk a telepen nemrég egy betöréses lopás ,oszt pár nappal ezelőtt kigyött egy nyomozó hogy felvegye az adataim meg kérdezősködött, hogy s mint vagyok mit csinálok és mikor , Meg ilyenek.. Aztat mondotta, hogy majd be köll mennem a kapitányságra oszt ottan fölveszik a vallomásom meg a jegyzőkönyvet. Vegyék ha úgy látják jónak.. Az én lelkiismeretem ollan fehér mint az ünnepi asztalon a fehér abrosz vacsora után. Van rajta pöcsét persze mert nem vagyok egy szent ,de nyergeket nem lopok az hót ziher ...Ugyanis rendesen félek a lútó. Azt vallom az elől harap hátúl rúg, középen meg főtöri a mogyorókat...

Hát ennyi  mondaanivalóm vót mára!

Csapongó...

Adjon mindenkinek szép és kellemetes jó napot a saját Istene.. Meg alakuljon mindenki napja úgy amilennek akarja avagy alakújjon kedve szerint. Az én kedvem máma happy teljesen. Napok óta nem ittam egy korty alkoholt se mégis úgy érzem most magam mint aki teljesen el van varázsúva. Okát természetesen nem tudom, tán nem is akarom tunni. Jó így. Biztosan az ájerban kerengő finom bodza meg akác illat ami teljesen megrészegít. Hát kérem.Háttal nem kezdünk mondatot mondaná öreg tanárnénim akinek károgó hangja most is fülembe cseng. Errű jut eszembe a minap teljesen megsüketűtem a ballki fülemre. A rosebb tuggya mitű miért ? Egyszerűen csak nem hallottam rá. Jó vot félig süketnek lenni bárki is állítja az ellnekezőjét. Nagyapám az apai vót öregkorára nagyotthalló  ,tán az ő nyavalája ragadt rám is a kromoszómák által. Azért furmányos vót az öreg mert ha akart biza hallotta a leghalkabb sutymorgást is. Talán csak a nagyikám hangjára vót algériás oszt alakút ki benne valamiféle szelektíve hallás,vagy nem hallás. Néha nékem is többször szól a ténsasszony valamiért ,mert mán nem nagyon akaródzik elsőre meghallani a parancsait. Ugorgyá el ide meg oda ezért meg azért. Köll nékem ez? Nem inkább süketnek tettetem magam alkalmasint. amúgy áldott jó asszony a ténsasszony csak hát vagyon egy erős jelleme ,melléje meg két erős karja. Kérem a 100 kilós disznót úgy gerincre vágja ha méregbe gurul, hogy ihaj.De megint eltértem a vezérlő gondolatomtú. Háttal nem kezdünk mondatot ..hát én mégis csak kezdtem nem is egyet. Anno vót kéremszépen ollan magyar dolgozatom aminek a helyesírását a tanár néni mindjárt két karóval is jutalmazta.Sose vótam jó tanuló mert nem érdeket az iskola. Jobban érdeketek a kígyók békák,bogarak, no meg a madarak. Azér csak csak megtanútam írni meg óvasni,meg egy kicsit számóni. Ehhez az utóbbihoz ollan nehéz vót mindég a fejem hogy még az iskolában is az asztalon koppant. Úgy hatottak rám a számok mint az altató. Nem köllött birkákat számónom egyet se.Aza dehonnem de évekkel később a téeszcsébe mikor birkássá avanzsátam.Csapongok ma mint éccakai pillangó a lámpafényben. Csak nehogy úgy is járjak a végin mert azok ugyi megégetik magukat oszt pörögve lehullanak a földre ahun meg szépen főlfajják őket a békák. ennyit mára mert rámförmedt a ténsasszony hogy mennyek dologra füvet nyírni. Áldassék mindenkinek a maga papja..akarom mondani napja!

Errűl is meg arrúl is..

Becarás millen időket élünk. Minap még egy ingbe gatyába lófrátam a kertbe máma meg mán majdnemhogy magamra kaptam öregapám még meglévő télikabátját. Az kérem kabát vót a javábú,bár még mindég az. Ollan vastag bőr posztó béléssel. Ha gyerekként rámrakták alíg bírtam alatta szuszogni. Emlékezem még a kabát leírhatatlan illatára mi inkább szag vót mint illat de nem kellemetlen. Pipafüst ,meg mindenféle étel szaga áradt belőle. De mit is fecsegek itten összevissza? Nem errű akartam ma értekezni de hát elébb vótam odakint etetni a röfiket oszt igencsak iparkodtam mert fázott a nadrágom szára. Na tessék mostanra meg elfeledtem mi is vót az a fontos dolog amiért bekapcsótam ezt az ördögi masinériát. Mert, hogy ördögi az mán szentigaz. A ténsasszony sosenem ül le eléje csak engem szapul hogy mán megint ott ülsz de vén gazember és lopod az Istennek áldott napját. Node az élet kibabrát vele...pontosabban a gyerek mert adott néki ollan almás tabletet .Tuggyátok amin ollan harapott alma éktelenkedik.. és az én drága kedvesem egészen rákattant azon körösztű fészbúkra.Egészen lelkes megosztó személyiség lett belűle. Már már azon gondúkodom le köll tiltanom, hogy lássam a megosztásait mert megoszt kérem mindent. Első helen természetesen az édes kicsi fia dógainak megosztása áll..mit csinát mekkorát emet,mert ugyi súlyemelő a kölök. Nem ollan mint az apja vót. Emel kérem sok 100 kilót ha köll de a söröskorsót azt nem bírja fölemeni. Persze az én mellyemet is feszíti a büszkeség mikor látom óvasom, hogy sikereket ér el. Másik dolog ebben a témában meg az ,hogy az én hites feleségem nékem szól ha picit hangosabbban hagatok itten valamit de,hogy néki bömbúl a tablettája mikoron vidijókat nézeget az kérem nem számít. Máma ölég rendesen eltévelyedett a vezérhangyám mert ha agyon csapnak akkor se gyövök rá mit akartam ma itten hazudni az óvasottság elérésének érdekében.  Ezért hát szépen ebúcsúzom ahogy illik. Kívánok mindenkinek ollan napot amillent akar magának. Mert tuggyátok.. Kinek a pap kinek meg semmise..

Kocsányon a róka szeme...

Máma itthon vagyok szabadnapon ,vagy nem is tudom minek kő nevezni mán az illen pihenőnapot .Délelőtt meg aztatat óvastam,hogy ezek a narancsos tálibok végképp el akarják törűni még a meglévő szabad szombat intézményét is.Hogy dögűne meg mindenik fideSS-es g..i! No de nem errű akartam értekezni hanem arrú miként is lógattam ma szemeim szép hosszú kocsányon,pontosabban hogyan történt hogy a máskor három perces út a falu végéig ma délelőtt jó negyed óráig tartott. Történt még a minap,hogy kedves kebelbéli ivócimborám  fölajánlott hazavitelre három liter pálinkát .Mive ingyé adta hát iparkodtam alkalmat keríteni arra, hogy esétájjak hozzá a potyáért. Ennek máma gyött el a napja akarom mondani reggele. elindútam min máskor szedtem a bocskorom rendesen ,mert alkoholista gazember lévén erős vót bennem az akarat, hogy ne csak hozzam hanem kóstojjam is azon nemes itókát. Alíg tettem meg azonban 50 métert amikor a másik a kereszt uccábó elém kanyarodik  a Jányi Robi menye babakocsit tóva. Ebbe se vót eddiglen semmi különös mivehogy szinte minden nap látom ahogy sétál .Ma azomban történt valami fura. Pontosabban az öltözéke vót ollan ami megakasztott a rohanásba és kocsányokat növesztett a szemeimnek. Alíg vót rajta valamiféle harisnyaszerű nadrág amollan feszes és átlátszó vót .....szóva látszott szépen mindaz ami egy férfi embert igencsak lázba tuggya hozni meg ebben a korban is. Mive bugyi csak amollan fenékbecsúszós tanga vót láthattam a fenekét teljes egészében ami igencsak szépen kerekedett és mozgott járása ütemére. Szépen lassan mendegét gügyögve a kocsiban fekvő gyerekéhez én meg szépen lassan ahogy sose szoktam járni követtem tisztes ámde még látótávolságbó, hogy le ne maradjak a fenékrigás egyetlen ütemérő se. Istenem Istenem, hogy miért nem most vagyok fijatal!Bár visszagondúva régi énemre, fijatalságomra vóna mit meggyónnom a tiszteletesnek ha járnék hozzá...

Valami ilyesmi formára gúvadtak szemeim...