Rókapali új élete...

Az öreg róka újfent éltre kel..

Egyedű marattam....

Adjon Isten mindenkinek magához  illő szép estét. Az enyim szép! Mit szép csodaszép! Több oka is vagyon a szépségének. Első és legfőbb  az,hogy facér vagyok mátú. Evátam a ténsasszonytú! No nem örökre csak pár nap erejéig, de ez nékem felér az örökkévalóságga. Magyarán szinli lettem. Ezt a furmányos szót mire megtanútam értelezni anno.  De hagyjuk,Nem akaorm csillogtatni negatív észbeli képességeimet. Aki óvas úgyis tuggya nem vagyok bővinek az értelemnek.Pontosabban az okosságnak. Az okoskodásnak annál inkább de abbú nem lészen több fizetés vagy jobb munka.. Inkább a fordítottya tőrténik ha sokat okoskodom. Megkapom a szaros munkákat amit senki se csinál szívesen.  Hogy miért is utazott e a ténsasszony? Ez kéremszépen már fajdalmasabb dolog , ugyanis a nagyobbik gyerek betegeskedik oszt a héten  tükörözik meg az alfelit. Fél szegényem, hát hogyne féne mikoron  öléggé fájdalmas beavatkozásrú van szó másfelől meg oda a férfiúi büszkesége mivel erőszakot tesznek rajta.... Szóval hozzá utazott el életemnek párja, és hagyott magamra idehaza.  Arra gondúhattok kedveskéim, hogy nem törődöm a gyerek bajáva, fájdalmáva. Ez tévedés mert munkál bennem is az ideg meg az aggodalom miatta...de az agódásnak is megvagyon az ideje.Majd belelépek akkor a folyóba ha már a partján állva nem lesz más választásom. Má megen de bölcset tuttam mondani.

Szépsége még ennek az estnek az ,hogy élvezhetem végre a csendet ami egyenes következménye az első örömforrásnak. Emehetnék lazán a kocsmába is vedeni ,de bévallom valahogy nincs kedvem hozzá mán hónapok óta. Itthon iszogatok de meglepő szolídságga, és mértékletességge. Minap mán azon gondúkodtam, hogy ha valaki odaadná egybe mindazt a pízt amit pijára kőtöttem igencsak szép summa ütné a markomat.Nézhetném edögűve a tévét is de mán az se érdekel. Kinőttem azt is mint legutóbb a pizsamám. Kéremszépen aztat úgy kinőttem mint csecsemő a pelenkát.. Erősen szorított deréktájba.  Ekeztem hízni mint Micike az ólban. Jövő tavassza majd még éngöm bök meg a böllér véletlenű nem a Micit.
Most letészem a lantot ,eldobom a pennát és elballagok kedves Petta barátomhoz mert régen vótam nála. Tegnap vót egy napja.Van mit megbeszéni. A világnak dúgait,meg az USA elnőkválasztását....:))
Hát legyen szép estétek kedveskéim oszt időbe feküggyetek le... :)

Cseresznye szezon....

Khm,khmm.. Krákogok erősen mert  félrement az utolsó falat a gigámon. Talán a ténsasszony kedves kívánta félre, tán valaki más .Mondjuk semmi jelentősége nincsen ki kívánta nékem aztat,hogy az utolsó falat kóbász félremenjen. Magyarán cigány útra. Egyszerúen sietősen kaptam bé aztat a karikát ,mert hítak az ablakon bekiabáva,hogy siessek a kocsmába. Én balga meg amennyire kedvelem (kedveltem) az italt no meg mindég éhes vagyok a legfrissebb hírekre szinte rohantam kedves cimborám Lóba..ó Tóni után. Hogy mirét illetjük lóba..ónak? Hát csak azért mert ollan magas ,hogy egyálló helyében fölérné a sárló kancát. Persze semmi sértő nincsen ebben mert régtő fogva vagyunk mi kérem amollan testvérfélék. Nem vér szerint össtzekötve hanem az alkohol  közös szeretete és annak együtt való élvezete tett minket testvírré. Bár mostanában ez sem ájja meg a helyét mert az emút időszakba ha be is evett a rossebb a kocsmába csak rövid időre és csakis üccsire,mert nem igazán kívántam az alkoholt. Rám íjesztett a doki,hogy ekezdett erősen nagyobbodni a májam..oszt ha nem állok le akkor hamarosan gyön értem a kaszás oszt akkor hiába a 150 évre tervezett élethossz ,még 70 se lészen belőle. Ez rendesen nyomott a latba, hogy ehaggyam az italt. Nem mondom,hogy könnyű megállni ha hírekre szomjasan bemének a kricsnibe, hogy ne éljek a cimborák által felkínált ingyen pijáva..de az ital szereteténé kérem erősebb bennem a gyors haláltú való félelmem. Még akkor is  fosok ha tudom, hogy a halál csak kezdete valami újnak, tán egy más életnek. ( Sok illen bölcsességre tettem szert az interneten etőltött most már számosnak mondható év alatt.) Inkább maradok itten ezen a szép kerek világon ameddig csak lehet. Ráérek aztán megtudni , hogy az igazság valóban odaát vagyon é? Érik a ropogós cseresznye de ollan kukacos, hogy tán egyetlen "töketlen" cseresznye sincs azon a nagy fán. Ettő függetlenű rájárok naponta többször is mert a gyümölcs az gyümölcs és teljesen bijó.  Viszont idén mán a meggy is rendesen megfiűsodott ,akarom mondani kukacos lett. pediglen illent amióta lukas a hátsó felem még nem láttam,nem tapasztaltam. Máma hallottam valahun valamellik tévébe,hogy amit bionak mondunk se ollan mint az igazi bijo mert hibádzik mán a fődbű mindenféle elem,ásvány,meg tápanyag.  Eztet kérem teljes mértékben értem és efogadom ,mert hijába zabálom a cseresznyét ,almát dijót,meg mindeféle gyümölcsöt a maga idejibe nem tartalmaz annyi erőt mint régen. Öreg szülém meséte mindig. mikoron gyerekek vótak vagy mán fiatal felnőttek evótak fél napot vagy egészet gyümölcsökke. Magyarán vót  ölég nafta az akkori terményekbe. Itten megköszönöm az EU hathatós segítségét amiért mán nem hordhatom ki a ganajt a fődemre.Azaz kihordhatnám a megfelelő számú papíros megléte esetén..de csakis megszabott időben, megszabott útvonalon.. Ba..zák meg.  Most fogom a kalapom oszt szépen ebúcsúzom itten. Persze csak annyi időre amíg nem lészen megint ihletésem az íráshoz.

Telefon ami sosincs meg....

Minek van néked telefonod te  vén lókötő ha sose veszed föl ,meg mindenhol elhagyod? Így szólott ma hozzám Colos barátom mikor visszahozta a pár napja elhagyott telefonom. Való igaz sose veszem föl ha hínak ! Egyszerű oka van annak. Nem viszem magammal se az állatok közé se a darálóba. Előbbinél megíjeszti a marhákat mikor közöttük állok a második esetben meg úgyse hallom ha hínak a daráló erős hangjátú. másfelől meg csak poros lenne. Amióta eterjedtek kis hazánkba ezek a mobilfonok azóta nékem is mindég van. Sose vót új meg asszem sosem lészen már új telefonom. Mindig a gyerekek levedlett telefonjait örökülöm meg. Nékem megteszik mert nem létfontosságú  se hogy új legyen meg az se hogy egyátalán legyen. Aztat vallom aki akar az megtalál otthon.. aki meg beszélgetni akar vélem az megkeres a skypeon. Bár erre meg évek óta nem vót példa. Esetleg megtalál itt ott a virtuális térben. Ha a telepeken van gond akkor meg kivárom amíg meggyön a főnököm oszt néki elmondom a bajokat,vagy átal ballagok a füvesekhe oszt ekapom egyiket,hogy híjja a főnököt. Itthon más a helyzet mert ugyi a ténsasszonynak is van régóta tán régebb óta mint nékem oszt ő kedveli az azon való hosszú beszélgetéseket. Nem is értem hogyan lehet órákat beszélgetni úgy hogy nem látja az ember gyereke aztat akive beszélget. Nékem köll a mimika ahhoz ,hogy teljes értékű legyen egy normális beszélgetés....

Megyen az EB  de bevallom éngem egy inciripincirit se érdekel a foci. Az se, hogy hazánknak fiai sok sok idő után odakint vannak és első meccsüket megnyerték. Most aztán rám zúdíthatjátok a világ minden mocskát, hogy nem vagyok hazafi meg mittom én micsoda de leszarom a focit az összes versenysporttal egyetemben. Ez mán nem sport meg nem verseny hanem biznisz.

Vagyok,csak úgy...

Csak vagyok itten magamba a gép előtt ücsörögve oszt azon agyalok,hogy nem agyalok semmin. Eccerűen ollan üres lettem mint a konzervesdoboz amibű kiettem a konzervet. A régi hirtelen gyött jobbná jobb gondolatok úgy etüntek a fejembű mint a kámfor. Másfelől meg kéremszépen más sincs rendben vélem. Mostanában nem dobogtatja meg a szívemet egy egy női domborulat látványa, de még a kocsma se vonzza a lábam no meg a gigámat. A mútkor megátam a templom előtt oszt azon morfondíroztam, hogy bemegyek meggyónom a bűneim meg jó útra térve minden nap ejárok misére. Aztán mégse tettem meg azt az első lépést mert ugyi a hidegrázás mind a templom hűvösétől mind a papunk kenetteljes beszéditő megmaradt bennem és azonmód jelentkezett is ,ahogy rágondútam a templomra.. Nem igazán a hitte vagyon bajom mert hinni köll. Az kérem bele vagyon építve az emberbe...De csuhásoknak nem hiszek ahogy annak a vidám vasárnaposnak se ..Hát kérem az annyit nyökög ahogy beszél, hogy ,hogy sokat no. A sok ember meg áhítattal lesi mintha ő lenne a messiás. Miben hiszek hát akkor? Ez jó kérdés még tőlem is. Efogadom asszem Isten teremtő erejét de eztet leginkább odakint érzem a fák alatt megállva... hagyva, hogy átjárja bensőmet az erdő szelleme...hogy egy legyek vele. Itten eszembe jutott egy régi film minek a címe volt az hogy Erdő szelleme. Ronda horror vót de legényesen végignéztem anno. Aztán később mégeccer de akkora mán inkább a gagyisága fogott meg. De hun is tartottam a gondolatta? Ja hogy nincsen ahogy semmi más se nincsen bennem mostanság. Ez mán a vég kezdete lenne? Esetleg a teljes ebutulásé?  Azért van egy dolog ami így úgy érdekel még. A kedvenc napilapomba mindég megfejtem a sudokut. Többnyire sikerre ,de néha nem. Ép testben lélektelenül élek.. Asszem ez a helyénvaló megnevezése mostani cseppet se szívderítő állapotomnak.

Dúgok amik velünk megestek....

Aggyon Isten atyámnak fiai és lányai! Nagy oka van annak, hogy rávettem magam az írásra. Ahogy mán valamellik posztban megemlítettem  a ténsasszony imádja lájkóni és megosztani a nyereményjátékok felhívásati. Mindég kinevettem mert én még sohasenem talákoztam ollanna aki nyert vóna valamit . A minap este gyön a kedves a kis tablettjéve, hogy nézzem mán meg millen "levelet" kapott meg merje é nyitni vagy mifene. Má mé ne mernéd mondottam néki és kivettem kezéből az ipad-et és megnyitottam én magam azt a levelet. Oszt azonmód pofára is estem mert a kedvesemmel közölték, hogy  megnyerte valamellik bútorbolt által meghirdetett szekrénysort. Hát kérem vót nagy öröm mert a gyerekek ahogy kőtőztek vitték magukkal a szekrénysorunk dirib darabjait. Melliknek éppen mellikre vót szüksége. A legjobbkor gyött ezen nyeremény. Kicsit régebbi típusú dizájn és használt de echte német. Másfelő meg ingyé aggyák hát mindenképpen ehozzuk, majd a jövő héten. A héten akartuk de  a telefonos egyeztetésen megkértek arra, hogy a jövő héten menjünk el érte.. Megyünk az mán tuti biztos.

Másfelöl meg az égadta világon semmi nem történt velem. Hacsak az nem, hogy a minap rendesen összeszólakoztam a főnökömme. Nyugodt ember vagyok kérem ,de ha jogtalanú és teljesen igazságtalanú baszogatnak bizony bennem is elszalad a rinaldó oszt kiengedem a hangom. Eztet tettem a minap is főnököm legnagyobb elképedésére....Mostanra úgy vagyunk mint a borső meg a héja ahol a borsó a tálba kerűt a héja meg a jobbik esetbe a tíkok elé és nem a ganéra. Szóva és tettel csak a legszükségesebbeket beszélgetünk.. Ja vót minálunk a telepen nemrég egy betöréses lopás ,oszt pár nappal ezelőtt kigyött egy nyomozó hogy felvegye az adataim meg kérdezősködött, hogy s mint vagyok mit csinálok és mikor , Meg ilyenek.. Aztat mondotta, hogy majd be köll mennem a kapitányságra oszt ottan fölveszik a vallomásom meg a jegyzőkönyvet. Vegyék ha úgy látják jónak.. Az én lelkiismeretem ollan fehér mint az ünnepi asztalon a fehér abrosz vacsora után. Van rajta pöcsét persze mert nem vagyok egy szent ,de nyergeket nem lopok az hót ziher ...Ugyanis rendesen félek a lútó. Azt vallom az elől harap hátúl rúg, középen meg főtöri a mogyorókat...

Hát ennyi  mondaanivalóm vót mára!

Csapongó...

Adjon mindenkinek szép és kellemetes jó napot a saját Istene.. Meg alakuljon mindenki napja úgy amilennek akarja avagy alakújjon kedve szerint. Az én kedvem máma happy teljesen. Napok óta nem ittam egy korty alkoholt se mégis úgy érzem most magam mint aki teljesen el van varázsúva. Okát természetesen nem tudom, tán nem is akarom tunni. Jó így. Biztosan az ájerban kerengő finom bodza meg akác illat ami teljesen megrészegít. Hát kérem.Háttal nem kezdünk mondatot mondaná öreg tanárnénim akinek károgó hangja most is fülembe cseng. Errű jut eszembe a minap teljesen megsüketűtem a ballki fülemre. A rosebb tuggya mitű miért ? Egyszerűen csak nem hallottam rá. Jó vot félig süketnek lenni bárki is állítja az ellnekezőjét. Nagyapám az apai vót öregkorára nagyotthalló  ,tán az ő nyavalája ragadt rám is a kromoszómák által. Azért furmányos vót az öreg mert ha akart biza hallotta a leghalkabb sutymorgást is. Talán csak a nagyikám hangjára vót algériás oszt alakút ki benne valamiféle szelektíve hallás,vagy nem hallás. Néha nékem is többször szól a ténsasszony valamiért ,mert mán nem nagyon akaródzik elsőre meghallani a parancsait. Ugorgyá el ide meg oda ezért meg azért. Köll nékem ez? Nem inkább süketnek tettetem magam alkalmasint. amúgy áldott jó asszony a ténsasszony csak hát vagyon egy erős jelleme ,melléje meg két erős karja. Kérem a 100 kilós disznót úgy gerincre vágja ha méregbe gurul, hogy ihaj.De megint eltértem a vezérlő gondolatomtú. Háttal nem kezdünk mondatot ..hát én mégis csak kezdtem nem is egyet. Anno vót kéremszépen ollan magyar dolgozatom aminek a helyesírását a tanár néni mindjárt két karóval is jutalmazta.Sose vótam jó tanuló mert nem érdeket az iskola. Jobban érdeketek a kígyók békák,bogarak, no meg a madarak. Azér csak csak megtanútam írni meg óvasni,meg egy kicsit számóni. Ehhez az utóbbihoz ollan nehéz vót mindég a fejem hogy még az iskolában is az asztalon koppant. Úgy hatottak rám a számok mint az altató. Nem köllött birkákat számónom egyet se.Aza dehonnem de évekkel később a téeszcsébe mikor birkássá avanzsátam.Csapongok ma mint éccakai pillangó a lámpafényben. Csak nehogy úgy is járjak a végin mert azok ugyi megégetik magukat oszt pörögve lehullanak a földre ahun meg szépen főlfajják őket a békák. ennyit mára mert rámförmedt a ténsasszony hogy mennyek dologra füvet nyírni. Áldassék mindenkinek a maga papja..akarom mondani napja!

Errűl is meg arrúl is..

Becarás millen időket élünk. Minap még egy ingbe gatyába lófrátam a kertbe máma meg mán majdnemhogy magamra kaptam öregapám még meglévő télikabátját. Az kérem kabát vót a javábú,bár még mindég az. Ollan vastag bőr posztó béléssel. Ha gyerekként rámrakták alíg bírtam alatta szuszogni. Emlékezem még a kabát leírhatatlan illatára mi inkább szag vót mint illat de nem kellemetlen. Pipafüst ,meg mindenféle étel szaga áradt belőle. De mit is fecsegek itten összevissza? Nem errű akartam ma értekezni de hát elébb vótam odakint etetni a röfiket oszt igencsak iparkodtam mert fázott a nadrágom szára. Na tessék mostanra meg elfeledtem mi is vót az a fontos dolog amiért bekapcsótam ezt az ördögi masinériát. Mert, hogy ördögi az mán szentigaz. A ténsasszony sosenem ül le eléje csak engem szapul hogy mán megint ott ülsz de vén gazember és lopod az Istennek áldott napját. Node az élet kibabrát vele...pontosabban a gyerek mert adott néki ollan almás tabletet .Tuggyátok amin ollan harapott alma éktelenkedik.. és az én drága kedvesem egészen rákattant azon körösztű fészbúkra.Egészen lelkes megosztó személyiség lett belűle. Már már azon gondúkodom le köll tiltanom, hogy lássam a megosztásait mert megoszt kérem mindent. Első helen természetesen az édes kicsi fia dógainak megosztása áll..mit csinát mekkorát emet,mert ugyi súlyemelő a kölök. Nem ollan mint az apja vót. Emel kérem sok 100 kilót ha köll de a söröskorsót azt nem bírja fölemeni. Persze az én mellyemet is feszíti a büszkeség mikor látom óvasom, hogy sikereket ér el. Másik dolog ebben a témában meg az ,hogy az én hites feleségem nékem szól ha picit hangosabbban hagatok itten valamit de,hogy néki bömbúl a tablettája mikoron vidijókat nézeget az kérem nem számít. Máma ölég rendesen eltévelyedett a vezérhangyám mert ha agyon csapnak akkor se gyövök rá mit akartam ma itten hazudni az óvasottság elérésének érdekében.  Ezért hát szépen ebúcsúzom ahogy illik. Kívánok mindenkinek ollan napot amillent akar magának. Mert tuggyátok.. Kinek a pap kinek meg semmise..

Kocsányon a róka szeme...

Máma itthon vagyok szabadnapon ,vagy nem is tudom minek kő nevezni mán az illen pihenőnapot .Délelőtt meg aztatat óvastam,hogy ezek a narancsos tálibok végképp el akarják törűni még a meglévő szabad szombat intézményét is.Hogy dögűne meg mindenik fideSS-es g..i! No de nem errű akartam értekezni hanem arrú miként is lógattam ma szemeim szép hosszú kocsányon,pontosabban hogyan történt hogy a máskor három perces út a falu végéig ma délelőtt jó negyed óráig tartott. Történt még a minap,hogy kedves kebelbéli ivócimborám  fölajánlott hazavitelre három liter pálinkát .Mive ingyé adta hát iparkodtam alkalmat keríteni arra, hogy esétájjak hozzá a potyáért. Ennek máma gyött el a napja akarom mondani reggele. elindútam min máskor szedtem a bocskorom rendesen ,mert alkoholista gazember lévén erős vót bennem az akarat, hogy ne csak hozzam hanem kóstojjam is azon nemes itókát. Alíg tettem meg azonban 50 métert amikor a másik a kereszt uccábó elém kanyarodik  a Jányi Robi menye babakocsit tóva. Ebbe se vót eddiglen semmi különös mivehogy szinte minden nap látom ahogy sétál .Ma azomban történt valami fura. Pontosabban az öltözéke vót ollan ami megakasztott a rohanásba és kocsányokat növesztett a szemeimnek. Alíg vót rajta valamiféle harisnyaszerű nadrág amollan feszes és átlátszó vót .....szóva látszott szépen mindaz ami egy férfi embert igencsak lázba tuggya hozni meg ebben a korban is. Mive bugyi csak amollan fenékbecsúszós tanga vót láthattam a fenekét teljes egészében ami igencsak szépen kerekedett és mozgott járása ütemére. Szépen lassan mendegét gügyögve a kocsiban fekvő gyerekéhez én meg szépen lassan ahogy sose szoktam járni követtem tisztes ámde még látótávolságbó, hogy le ne maradjak a fenékrigás egyetlen ütemérő se. Istenem Istenem, hogy miért nem most vagyok fijatal!Bár visszagondúva régi énemre, fijatalságomra vóna mit meggyónnom a tiszteletesnek ha járnék hozzá...

Valami ilyesmi formára gúvadtak szemeim...

Elalélt a Róka....

Nagy szégyen ért ma.. Legszívesebben ebújdokónék valahová a világnak végibe. Mámai munka vérvétel vót a marháktú. Nem először láttam se tűt se vért se a doktort. bár a segédje igencsak takaros fehérnép vót abbó az igazi szőke fajtábú aki ráadású igencsak okos is. No de nem ama dijákdoktort akarom dícsérni bár biztos van mit dícsérni rajta. Szóval és tettel levettünk már pár ampilla vért mikoron elkezdtem magam ollan furmányosan érezni. Szédelegtem mint őszi légy a párkányon. No meg tisztességesen el is fehérettem ,amit csak későbben tudtam meg. Hát kérem szépen a marhák  előtti placcon úgy evágottam mint a pinty.. akarom mondani mint a krumpliszsák. Mikoron magamho tértem ami pár pillanatta később bekövetkezett  igencsak riadt arcokat láttam a sajátom fölött. Fölütettek meg kiültettek az istálló elibe aztán lesték minden kívánságom. Aranyos vót a diákdoki még vizet is hozott ,hogy igyam má meg. Szegény pára nem tudta,hogy vizet akkor ittam utoljára mikoron majd belefulladtam a bányató vizébe. Hát hajjátok é erős egy ital az a víz ,mert még a hideg is kirázott tőle. Persze a jó doktorunk megcsak somolgott a bajca alatt mert jól ismer és tuggya,hogy bor és pálinka az én "vizem".  Később gyött a fönök is aki evitt mert magamtú nem mentem vóna az orvoshoz. Az szépen megmérte a vérnyomásom meghagatta a szívverésem oszt csak hümmögött erősen. Szólok hozzá: édes Pittám mongyá mán valamit?  Tudniillik ez a Pittagyerek aki minálunk lett orvos valamillen távoli szálon de rokon gyerek. Végül is szólott megmondotta a tutit. Adott beutalót egy komolabb kivizsgálásra a városi korházba. Amúgy nem igazán talát semmi furát nálam.  Ugyi a mi családunkban nem vót és eztán se lesz szokás, hogy valaki ehalálozik infarktusba vagy rákba. A hosszú élet végzett a legtöbb Rókáva vagy valamillen nőszemély okozta vesztét egyiknek másiknak még régebben. Itten erősen megvakartam a fejem mert ugyi a ténsasszony erős és akaratos jellem és okoz néha erős szivdobogást  bennem. No még egy dolog ami rendre evitte a famílija férfi tagjait esetlegesen időnek előtt. Az pedig kérem szépen az ital.

Szóval és tettel ma elájút az öreg róka aminek azonmód hire ment a faluba. Ej ej mit fogok én még hallani ,tán életem végéig!

Nyúllá lett róka

Vége van vége van a szép időknek..akarom mondani a húsvéti ünnepöknek. Ahogy karácsonykor is írtam jó vót szép vót ölég vót.. ráadású mindkét napon úgy éreztem én vagyok a nyuszika mert  az egész ünnepem azza tet,hogy őriztem,pontosabban lestem a tíkok valagát mikor pottyantanak tojást. Aztán ahogy a nyúl kezembe vettem és megpingátam. No nem szép színesen mintásan hanem számokat véstem rá .Elébb a közepére aztán már ülve a két végire is. Hogy mi okból végeztem ezen munkát az kérem titok.Ha elárúnám utána meg köllene ,hogy öjjelek. Summa summarum nyúllá lett a vén róka.

A locsulás emaradt . Illen vén fejje már nem nékem való azon huncutság. Igaz ami igaz a gyerek se ment sehá. A ténsasszonyt meglocsúta de csak vízze,  hogy egyem a zuzáját. Máma megmértem magam a mázsán, mégis mennyi szedtem magamra a sok finomság zabálása után. Igen jól óvastad kedves látogatóm zabálást írtam mert illenkor nemigen tudok a pofikámra lakatot tenni és csak tömöm magamba a husikákat no meg az édességeket is tonnaszám ( magyarán zabálok). Aztat már nem írhatom, hogy mázaszám mert az a mértékegység meghotta magát. Van a gramm a kilogramm meg a tonna. A többit amit nagy nehezen megtanútam az oskolában efútta a  modern világ szele. No de térjek vissza a súlyomhoz ami biza igencsak gyarapodásnak indút. Lassan könnyebb lészen engem átalugrani mint megkerűni. Mikor esténként  már a tévét bámulom néha nem látok a pocakomtú rendesen. Másfelől meg büszke vagyok rá mert ugyi aztat tartja a mondás,hogy jó szerszámnak köll az árnyék. Az enyém szépen henyél a pocakom árnyékában.

Ma délután belekontárkodtam egy picit.. Miért nagyzolok itten? Belepillogtam az EU jogába. Ugyanis fijam barátnéja abbú vizsgázik hónap oszt nálunk tanút mert ugyi nálunk is aluszik mikor a gyerek itthon van. Én se vótam különb mikor a ténsasszonynak erősen csaptam a szelet. Minden alkalmat megragattam, hogy egy ágyba kerűve vele áthancúrozzuk az iccakát. Mesénék róla de nem illdomos no meg hátha csak mesének tünne mindaz ami megtörtént  akkoriban. Fiatalság bolonság,de annak édes! Máma ezze le is zárom eme magamma folytatott diskurzust oszt intek pát mindenkinek.!